Deelname voorwaarden

Deelnemers die meedoen met de Socialrun gaan akkoord met onderstaande voorwaarden:

• Deelname is op eigen risico.De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, als gevolg van deelname aan de Socialrun.

• Teams en deelnemers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor medische verzorging. Bij calamiteiten zoals lichamelijk letsel, schade of pech met voertuigen geldt een eigen verantwoordelijkheid. Op verzoek kan het Safety and Support Team, onderdeel van de organisatie van de Socialrun, ondersteuning bieden zover dit tot haar mogelijkheden behoort.

• Ieder team is op de hoogte van de inhoud van het veiligheidsdraaiboek van de Socialrun. De teamleider van het team is hiervoor verantwoordelijk.

• Elk team is in het bezit van, en gebruikt, 6 veiligheidshesjes, die voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden, die vastgesteld zijn door de organisatie van de Socialrun. 

• Alle deelnemers houden zich aan de eventuele aanwijzingen van de organisatie van de Socialrun.

• Elke deelnemer is verplicht het medisch formulier digitaal in te vullen.

• De emailgegevens kunnen gebruikt worden voor informatieverstrekking vanuit de Socialrun.

• De organisatie van de Socialrun mag beeldmateriaal van de Socialrun vrij gebruiken.

• Restitutie inschrijfgeld is na inschrijving niet mogelijk

• Het is niet toegestaan om middels de Socialrun geld op te halen voor andere doelen dan de Socialrun.