Team Novadic-Kentron

Wij staan voor Nieuwe Kansen!

( Chosen by team captain: 🗺 Ondersteuner )

“Wij lopen ons hele leven lang tegen stigma’s aan,” zei één van onze ervaringsdeskundigen laatst heel treffend. “Ook al ben je tien jaar clean, je blijft altijd die ex-verslaafde.” Je kunt je vast wel voorstellen dat deze stigma’s niet bevorderlijk zijn voor het herstel, in tegendeel zelfs. Destigmatisering is daarom een belangrijk speerpunt van Novadic-Kentron. We willen vooroordelen uit de weg ruimen en taboes bespreekbaar maken. Zodat mensen met een verslaving of andere psychische kwetsbaarheden gewoon mee kunnen doen in de maatschappij en open kunnen zijn over hun kwetsbaarheden zonder bang te hoeven zijn voor vooroordelen of discriminatie. Wij staan dan ook volledig achter de missie van Stichting Socialrun en gaan vol enthousiasme de strijd aan!

Ons doel van dit jaar
Wij ma­ken de ver­sla­ving niet klei­ner. Wij ma­ken men­sen gro­ter. Het be­spreek­baar ma­ken van ver­sla­vin­gen draagt daar aan bij. Het ver­sterkt bo­ven­dien de ver­bin­ding tus­sen men­sen en door­breekt stig­ma's. Dit doen we van mens tot mens en van­uit ver­schil­len­de rol­len als cli­ën­ten en naas­ten, ke­ten­part­ners, er­va­rings­des­kun­di­gen en an­de­re pro­fes­si­o­nals. Om het ge­sprek op gang te bren­gen, wil­len we een spel la­ten ont­wik­ke­len.

We hebben een eigen QR-code waarop gedoneerd kan worden:

En via deze link hebben we een lijstje aangemaakt met benodigdheden die gesponsord kunnen worden. Wil jij een deel van dat lijstje sponsoren, dan kan je dat aangeven door het formulier in te vullen.

 

100
12/07/2024
21:21

Bob en Patricia

View all

Stichting Socialrun is een non-profitorganisatie die zich inzet voor het bespreekbaar maken van psychische problemen en het verminderen van het stigma dat hier vaak mee gepaard gaat. Dit doen we o.a. door middel van het organiseren van de jaarlijkse Socialrun, een estafetteloop van 555km. Het evenement vindt standaard plaats in het derde weekend van september, komend jaar van 20 t/m 22 september 2024.